OSZ TIEM

OSZ TIEM

(OSZ Technische Informatik, Industrieelektronik und Energiemanagement)

Goldbeckweg 8-14
13599 Berlin

 

Schwerpunkt(e): 
Elektrotechnik, Technische Informatik und erneuerbare Energien

Ortsteil: 
Haselhorst
Schulnummer: 
05B01

OSZ TIEM

OSZ TIEM
Karte